Lågbeskattad utdelning 2012 och 2013

Utdelning från ditt aktiebolag på upp till två inkomstbasbelopp, kan ALLTID tas ut med endast 20 % skatt. Det betyder uttag av max 143.275 kronor i lågbeskattad utdelning 2011 och max 150.150 kronor i lågbeskattad utdelning 2013.

Däremot, om du använder den s k lönesummeregeln (Se nedan!), så har storleken av din lön år 2012 betydelse för vad du kan ta ut i lågbeskattad utdelning NÄSTA ÅR ! Tänk således på detta, när du lägger fast din årslön nu vid årsskiftet.

Vill du utnyttja den s k lönesummeregeln för att kunna ta ut högre lågbeskattad utdelning, tänk då på tröskelbeloppen för egen och total lön för ditt bolag.

Når du upp till ”rätt” lönebelopp, kan din lågbeskattade utdelning bli den dubbla eller tredubbla mot om du bara utnyttjar schablonregeln ovan. Du FÅR INTE missa tröskeln med någon eller några hundralappar. Beräkningarna är komplicerade, så tala med din revisor före nyår.