Övriga tjänster

Pramo har även andra tjänster inom företagsadministration, vilka här presenteras översiktligt.

  • Fakturering, vi utför fakturering för kundföretag baserat på underlag eller webbutik.
  • Hyresavisering och ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.
  • Påminnelse och kravhantering. Stora mängder kräver speciella bolag för detta.
  • Bolagsbildning, nybildning, eller förändring av bolagsform.
  • Försäljning av bolag, sker via Pramo, eventuellt med bistånd av annan part.
  • Generationsskifte. Sker också via Pramo, ibland med assistans av juridisk kompetens.
  • Accordsuppgörelser/rekonstruktioner kan också ske via oss på Pramo.
  • Formulering och utskrift av dokument inom personalområdet. Mer avancerade lösning kräver juridisk kompetens inom personaladminstration.