Sociala avgifter, skiktgränser, m.m.

Inkomståret 2013

Sociala avgifter för anställda: över 26 år 31.42 %
Sociala avgifter för anställda: under 26 år 15.49 %
Löneskatt på  vissa löner (pensionärer 65-73 år): 10.21 %
Löneskatt på  vissa löner (pensionärer över 74 år): 0%
Egenavgifter, EF och HB-delägare (7 dagars karens): 28.97 %
Löneskatt på  passiva inkomster 24.26 %

 

Max inkomst år 2011 för att ej betala statlig skatt: 395.600 kr
Max inkomst år 2011 för att ej betala värnskatt: 560.900 kr

 

Max inkomst år 2012 för att ej betala statlig skatt: 401.100 kr
Max inkomst år 2012 för att ej betala värnskatt: 574.300 kr

 

Max inkomst år 2013 för att ej betala statlig skatt: 413.200 kr
Max inkomst år 2013 för att ej betala värnskatt: 591.600 kr