Pramo i korthet

Pramo är idag ett modernt konsultbolag i Öresundsregionen med ett 20-tal anställda. Vår kompetens sträcker sig från enkla operativa rutiner inom ekonomi  och lön till controller- och VD-stöd i strategiska frågor. Inom SRF är vi auktoriserade både inom lön och redovisning. Auktorisationens främsta syfte är att skapa en trygghet hos de kunder som anlitar oss.

Senaste nytt

  • Pramo har under dessa Corona-tider vidtagit de åtgärder som myndigheterna rekommenderar. Vi undviker besök, arbetar hemifrån, men finns disponibla per mejl och/eller telefon.
  • Regeringen har kommit med många Corona-förändringar under Mars månad. Vi sammanställer dessa nu och kommer att delge alla kunder denna info den 8 April. Avvakta med redovisning arbetsgivaravgifter tills dess! Skulle du inte få infon så kontakta oss.

Nyhetsarkiv