Pramo i korthet

Pramo är idag ett modernt konsultbolag i Öresundsregionen med ett 20-tal anställda. Vår kompetens sträcker sig från enkla operativa rutiner inom ekonomi  och lön till controller- och VD-stöd i strategiska frågor. I SRF är vi även auktoriserade inom löneområdet. Auktorisationens främsta syfte är att skapa en trygghet hos de kunder som anlitar oss.

Senaste nytt

  • De så kallade 3:12 reglerna är under förändring. I praktiken innebär det att villkoren för lågbeskattad
    aktieutdelning begränsas. Ännu bara ett förslag, men förändring kommer under 2017. Läs mer om detta i
    Pramos nyhetsbrev. Är det någon som saknar detta, kontakta oss.
  • Årssskiftet innebar en del personella förändringar hos oss. Vi har förstärkt med en expert inom lön Louise Olofsson, och fastighetsekonom Ulrica Lovén. En del kunder har redan lärt känna dessa.
  • Nytt år betyder också nya kunder. Några helt nya, och några som bildat nya bolag.

Nyhetsarkiv