Nyhetsarkiv

 

 • Pramo har under dessa Corona-tider vidtagit de åtgärder som myndigheterna rekommenderar. Vi undviker besök, arbetar hemifrån, men finns disponibla per mejl och/eller telefon.
 • Coronatider har för Pramo inneburit mer arbete både med befintliga kunder som sökt hjälp/stöd med oss
  som support. Andra kunder har sökt vårt stöd då de fått extra mycket att göra. Att vara flexibel och anpassningsbar har åter visat sig vara värdefullt för våra kunder.
 • Regeringen har kommit med många Corona-förändringar under Mars månad. Vi sammanställer dessa nu och kommer att delge alla kunder denna info den 8 April. Avvakta med redovisning arbetsgivaravgifter tills dess! Skulle du inte få infon så kontakta oss.
 • Under hösten 2019 har vi omorganiserat Dalbykontoret. Tre nya medarbetare som med stöd av VD Jonas Persson fått många goda vitsord från våra kunder.
 • Den 1:e Juli startar också systemet med att lämna kontrolluppgift varje månad. Arbetsgivardeklarationen skall ske på individnivå. Först ut är frisörer, byggare, och restauranger med mer än 16 anställda. Den 1:e Januari 2019 skall alla företag omfattas av detta.
 • I Dalby har vi sedan i våras hjälp av Carina Hagerblad på 50 % från Regenzia redovisning. Dalby har ny adress sedan de flyttade till Beragården i Mars månad. Adressen finns under rubriken kontakter. Beragården ligger på vägen mellan Dalby och Lund.
 • Personellt är Annette och Peter tillbaka på heltid igen. Karina Fischer går på mammaledighet i augusti, och ersätts av Viveka Söderberg som vi hälsar välkommen.
 • Den 1:e Juli ändrades en del lagar som har betydelse för en del företagare. För de som valt att ha en privat sjukvårdsförsäkring så innebär det att denna betraktas som en förmån, vilket innebär sociala avgifter för företaget, och inkomstskatt för den anställde. Fundera på om det är aktuellt med de ändrade förutsättningarna.
 • Den siste Januari måste alla företag och föreningar registrera verklig huvudman hos Bolagsverket. Denna person är den som i sin roll har ett avgörande inflytande. I AB är det normalt den som kontrollerar en större aktiepost, och i en BRF är det ingen som har denna roll (många mindre andelar) OBS ! Har man ingen verklig huvudman skall detta också anmälas. Ring om ni har frågor.
 • Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartner ett gott nytt 2018. Istället för att skicka julkort skänkte vi istället pengar till Cancerfonden.
 • Den 15:e Mars börjar Skatteverket skicka ut våra deklarationer. Det tar normalt 3-4 veckor innan alla har fått den i sin hand. När du lämnar alla underlag avseende deklarationen, glöm då inte att skicka med slutskatte-uträkningen som kom i december. Ev. restskatt skulle varit betald den 14 mars.
 • Nu går deklarationsperioden mot slutet, och sommaren har förhoppningsvis infunnit sig. Alla har lite ledighet som väntar, men dessa tider innebär också risker som man inte alltid förutser.Bluffakturor har högsäsong. Var uppmärksam på allt som liknar fakturor, men som inte är det. Ofta står det inte faktura, utan erbjudande o dy. Betalar man dessa har man många gånger ingått ett avtal. På svensk handels hemsida finns en lista på dessa  www.svenskhandel.se/varningslistan/. Vad som är värre än bluffakturor är företagskapning. Sydsvenskan visade för någon månad sedan hur enkelt det är att stjäla hela företaget (=AB). Rånarna anmäler ny adress, och ny styrelse till BV, och sedan kan man ”tömma” företaget. Tar bara några dagar. Alla SKALL ha sin mailadress inlagd hos Bolagsverket, men mycket få har det ! Då får man mail samma dag som ändringen genomförs, och hinner agera. Gå in med din E-leg på verksamt.se . Behöver du hjälp så ring din kontaktperson på Pramo.
 • På Dalbykontoret har efter sommaren gjorts några personella förändringar då Emma gått på mammaledighet, och Tove slutat. Janine Kamat och Supansa Åkesson är de som vi hälsat välkomna för att tillsammans med övrig personal serva våra kunder i Lund/Dalby.
 • Pramo är från och med hösten 2016 av SRF auktoriserade inom lön.
 • Har du fått Pramos nyhetsbrev avseende ekonomiska nyhet för företag?  Om inte, anmäl din mailadress till din Pramokontakt
 • Pramo har vid årsskiftet 2016 fått två nya Bostadsrättsföreningar som kunder. En av dessa i samarbete med Severin Fastighetsservice. Detta samarbete kommer att vidareutvecklas under 2016,  så att vi tillsammans kan ge alla fastighetsägare en komplett förvaltningar. Bor du i en BRF, kontakta oss gärna för en närmare presentation.
 • Har du fått Pramos nyhetsbrev avseende ekonomiska nyhet för företag?  Om inte, anmäl din mailadress till din Pramokontakt.
 • Pramo kommer att förläsa på stora lönedagen den 26:e November på Malmö Live. Ämnet är Öresundslön, skillnader mellan att hantera löner i Sverige och Danmark. Håkan och Dorthe medverkar från Pramos sida.
 • Vi hälsar ett antal nya kunder hälsas välkomna. En av dessa är Malmö Nya ByggAB som är en nystart av tidigare byggbolag, där vi deltar som ekonomisk outsourcingpartner för att ta tillvara en del av den kompetens som förlorades i samband med bolagets  konkurs. Pramo har även bistått konkursförvaltaren i hans arbete.
 • Den 1:e oktober 2014 byter Pramo logotyp till gröna Pramo. Symboliskt vill vi stå för gröna värderingar i kombination med tillväxt och mognad. Pramo vill vara trädgårdsmästaren som bidrar till att våra kunders företag blomstrar.
 • Pramo har under de senaste månaderna utvärderat elektroniska körjournaler. Skatteverket har under senare år varit aktiva, och ”jagat” ett antal av våra kunder på körjournaler. Körjournalen håller själv reda på var bilen varit, och det blir lättare att dokumentera, vilket gör att Skatteverkets intresse avtar.Utvärderingen görs i samarbete med Protelosolution ett Malmöbaserat IT-bolag.Efter en utvärdering av samarbetsavtalet med Katarina Sjöström beslutades under sommaren att detta provavtal avslutas. Båda parter ser positivt på att även framledes samarbete, då vi ser synergieffekter i detta.
 • Pramo i samarbete med vår utbildningspartner ger ut ett NYHETSBREV kring skatte och lagändring för företagare. Detta distribueras kostnadsfritt via mail 10 gånger per år till alla våra kunder och samarbetspartner. Anmäl din mailadress till din Pramokontakt, och du är med.
 • Starten 2015 har varit intensiv, och fram till momsredovisningen den 12:e Feb är det extra mycket när helgdagarna varit många kring årsskiftet. Vi har tillsammans med PA-Kompetens och Eden Springs sjösatt en lönerutin som innebär att vi nu kan köra lön i samtliga fyra Nordiska länder. Har ni anställda i flera av dessa länder så presenterar vi gärna vår lösning.
 • Den 1:e Oktober hälsar vi också Katarina Sjöström, och hennes medarbetare välkomna till Pramo. Hennes byrå kommer att integreras med Pramo,  och vid årsskiftet kommer hon att tillträda tjänsten som verksamhetsansvarig för Pramos Malmökontor. Vi hälsar er alla tre välkomna.
 • Hösten har infunnit sig även om vädret har varit fint länge. På Pramo har det redan hunnit hända en hel del.  I Dalby är nu Emma tillbaka, och under sensommaren avslutade Linda och Sara sina anställningar där. Under en kort mellanperiod har vi haft god hjälp av Andrea, Erika, och Lisbeth som är duktiga ekonomer som ingår i vår resurspool.  Edit på Malmökontoret har också lämnat oss, men hjälper oss under i övergångsperiod.
  Vårt Danmarkskontor har flyttat in i nya fina lokaler. Nu finns vi på Langebjergvænget 10 A i Roskilde, cirka 3 mil väster om Köpenhamn.  Flera kunder har också funnit oss under året,  bland annat Panduro Hobby vars danska löner vi numera administrerar.
 • Vid årsskiftet fick vi uppdraget att administrera Hedbergs Bils löner. Vi tackar för förtroendet. I samband med detta anställde vi Jelena Stojcic på vår avdelning för löner. Vi hälsar Jelena välkommen till oss.
 • Under våren har två av våra medarbetare gått i pension. Anne-Maj Olsson på Ystadkontoret, och Solveig Nilsson på Dalbykontoret , är nu glada pensionärer. Vi tackar , önskar båda lycka till, och hoppas att det nu blir många roliga resor framöver.
 • Vi är nu på plats på Singelgatan, och det mesta har fungerat vid flytten. Tyvärr har bytet till ett nytt telefonsystem haltat en del i början men nu skall alla nummer fungera. I samband med detta har vi också fått direktnummer som underlättar när du vill kontakta oss. De gamla numren fungerar som de alltid har gjort.
 • Pramo har två nya medarbetare anställda. Vi hälsar Sara Leidhagen och Dorthe Nørregaard välkomna. Sara är auktoriserad redovisningskonsult, och kommer att vikariera för Emma i Dalby. Dorthe förstärker vårt redan starka danska löneteam, med ytterligare kompetens.
 • Bokföringsservice har sedan den 1 juli slagits samman med Pramo. Berörda kunder är informerade och servicen fortsätter som tidigare.
 • Carina Jönsson har börjat hos oss. Hon har bland annat drivit en byrå tillsammans med sin syster i Eslöv. Vi hälsar henne välkommen!
 • Under 2013 har vi fått två nya bostadsrättsföreningar som kunder. En i Ystad och en i Lund. Bor du i en BRF så låt oss få möjlighet att visa vad vi kan hjälpa er med!
 • Pramo har under maj förvärvat en mindre byrå från Carsten och Annci. Vi på Pramo vill fortsätta i deras anda, och har också deras fortsatta stöd. Byrån har cirka 25 kunder.
 • Pramo har numera fem auktoriserade redovisningskonsulter. Vi är både anslutna till SRF Sveriges Redoviningskonsulters Förbund och FAR Förenade auktoriserade revisorer/redovisningskonsulter. Vi arbetar efter en metod som heter REKO. Fördelen för dig är att känna en större trygghet i det att vi kan leverera hög kvalité, vilket gör att du som kund hos Pramo sannolikt åtnjuter en högre status hos banker och myndigheter, samt förstärker din i egen profil som en seriös företagare.
 • Vi hälsar Jessika välkommen som nyanställd på vårt Dalbykontor, samtidigt som Anette Berggren lämnar vårt företag. Anna Larsson har sedan i Juni tagit över merparten av de lönekunder som Anette hade.
 • Pramo har nu etablerat i sig i Danmark. Vi hälsar våra nya kollegor Merete och Kate välkomna till Pramo DK. Båda är experter på danska löner, och Kate arbetar också med löpande ekonomi. Mer information följer under hösten, finns det någon som är eller vill etablera sig i Danmark så hör av er.
 • Pramo blir partner till projektet ”Tillväxtrummet” i sydöstra Skåne. För att främja unga företagares möjligheter till att starta, och driva företag, ingår vi under det kommande året i en grupp som sponsrar dessa. Kika gärna på www.tillvaxtrummet.se
 • Boksluts- och deklarationsperioden är nu avslutad. Som vanligt har perioden varit intensiv, men har i stort sett genomförts enligt plan. Ett fåtal har varit sena och inte kommit in i tid, och för några kvarstår vissa kompletteringar. Känner någon att det finns frågor kvar så var vänlig kontakta oss.
 • Nya kunder. Under hösten har vi fått 10-15 nya kunder. Cirka hälften är rekommendationer från befintliga kunder. En av mycket få kunder som lämnat oss kommer nu tillbaka efter två år, vilket vi också tar som intäkt för att vi vill och kan leverera bra tjänster/service
 • Vi hälsar alla välkomna tillbaka efter semestertiderna, speciellt Annette Andersson som återkommer till Pramo efter 1,5 års mammaledighet. För er som lärt känna Annette på kontoren i Malmö och Dalby, får vi meddela att ni numera får söka henne i Ystad, där hon blivit ansvarig för kontoret.  Kontoret består sedan tidigare av Anna, Annemaj och Göran, medan Anita har avslutat sin anställning under sommaren.
 • Boksluts- och deklarationsperioden är nu avslutad, och alla skall nu ha fått bokslut och deklarationer avseende 2010. Har ni frågor, eller önskar en allmän genomgång av utfallet är ni välkomna att kontakta oss.
 • Pramo ingår sedan hösten 2010 i ett BNI-affärsnätverk i Ystad. Är det någon som önskar att bli inbjuden som gäst för att få tillfälle att presentera sitt företag så anmäl ditt intresse. Träffar hålls varje onsdag morgon på Ystad Saltsjöbad, och som Pramos gäst med tillgång till Saltsjöbadens frukostbuffé.
 • Ny hemsida invigs (3/1-11)
 • Pramo kommer under våren att bli auktoriserade som redovisningskonsulter. Möjligheten har funnits under många år, men det är i samband med revisionspliktens slopande för mindre aktiebolag ser vi fördelar med auktorisationstiteln. Det visar att Pramo är ett företag som kan leverera kvalité i den ekonomska redovisningen, vilket gagnar våra kunder i olika sammanhang. Det är organisationerna FAR (Förenade autoriserade revisorer) och SRF (Sveriges redovisningskonsulters förening) som utfärdar auktorisationerna.
 • Länk på vår hemsida – Under rubriken kunder på Pramos hemsida finns möjlighet för våra kunder att lägga in en länk till er egen hemsida. Ambitionen är att på sikt bygga ett nätverk kring Pramo, där våra kunder kan nå fördelar genom att deltaga. Anmäl ditt intresse till Håkan.
 • Årssskiftet innebar en del personella förändringar hos oss. Vi har förstärkt med en expert inom lön Louise Olofsson, och fastighetsekonom Ulrica Lovén. En del kunder har redan lärt känna dessa.