Om oss

Pramo startades 1992 med inriktning att vara ett stöd i företagens utveckling av de administrativa rutiner som fanns då. Detta skulle ske genom utveckling av människor i samverkan med datasystem som skulle stödja denna process. Processen skulle vara framtidsorienterad. Arbetshypotesen var att där revisorerna analyserat vad som hänt, där tittade vi framåt med nya mål i sikte.

1996 köptes bokföringsverksamheten i Dalby, numera Pramo Ekonomiservice i Dalby.

Under 1990-talet fanns främst fokus på leverans av windowsbaserade IT-lösningar inom lön, logistik och ekonomi. 1998 bildades systerbolaget PA-Kompetens för att fokusera på löne- och personalsystem.

År 2000 avyttrades delar av systemförsäljning för att fokusera på Internetlösningar inom ekonomi- och lönetjänster. En mindre redovisningsbyrå i Malmö köptes.

Lokalkontor i Ystad öppnas 2010 efter förvärv av lokal byrå.

År 2012 startades Pramo Danmark, och vi blev då ett riktigt Öresundsbolag med möjlighet att även leverera danska ekonomi- och lönetjänster.

År 2013 köpte vi under sommaren en mindre Malmöbaserad byrå, och till jul samma år flyttade vi kontoret i Malmö till Singelgatan 7.

År 2018  Pramo Danmark blir nominerat som Gazelle-företag av danska tidningen Börsen.

År 2020 Pramo blir delägt av ECIT ett norskt konsultbolag med ambitioner att utveckla kunder och personal med anpassade IT-lösningar.

ÅR 2021 ECIT noteras på Oslo-börsen.