Viktiga belopp att hålla reda på

Skattefria traktamenten (endast i samband med övernattning)
Hel dag 210 kr
Halv dag 110 kr
Nattraktamente (alt. faktisk övernattningskostnad) 110 kr
Tänk på  att Du numera också kan ta ut traktamenten i handelsbolag och enskilda firmor i upp till 3 månader på en och samma förrättningsort.
Representation, avdragsgilla belopp

Lunch eller middag exkl. moms 90 kr
Vid personalrepresentation 60 kr
Vissa kringkostnader vid representation 180 kr
För den del av representation som inte är avdragsgill, är inte heller momsen avdragsgill. Golfgreenfee är avdragsgill representation.
Skattefria gåvor (till anställda)

Julgåva inkl. moms 450 kr
Jubileumsgåva inkl. moms 1.350 kr
Minnesgåva inkl. moms 15.000 kr
Vid dyrare gåvor än dessa belopp är hela gåvan skattepliktig. De ovan angivna beloppen är således inga basavdrag. Gåvor till kunder är aldrig avdragsgilla. Undantag, reklamgåvor av mindre värde.
Skattefri milersättning

Egen bil 18.50 kr/mil
Förmånsbil bensin 9.50 kr/mil
Förmånsbil diesel 6.50 kr/mil