Lönetjänster

Pramo levererar idag ett antal olika lönetjänster som kan anpassas till det behov som kundföretaget önskar. Kundföretag har från 2-200 anställda, i undantagsfall fler.

Huvudområdena för lönestöd är :

Löneprocessen outsourcas till Pramo där vi tillhandhåller system och kompetens för lönebearbetning, och rapportframtagning månadsvis, samt annan rapportering av löne-data baserat på andra tidsintervall, exempelvis den årliga rapporteringen av inkomst-uppgifter. Utrapportering sker via Internet, datafil, eller på papper.

Inrapportering sker mestadels via Internet eller datafil.

Löneprocessen driftas av Pramo, och kundföretagens lönepersonal får stöd i denna uppgift i form av systemstöd och kompetens.

Backup löneprocess innebär en försäkringslösning där Pramo ersätter kundföretagens lönepersonal med kort varsel då akuta situationer uppstår exempelvis vid sjukdom.