Löneservice

Personalen är ofta företagets viktigaste resurs. Det är av stor vikt att de anställda hanteras rätt avseende lön och annan ekonomisk ersättning som de får då de är anställda på företaget.

Huvudområde är:

Anställningens villkor. Pramo har system och kompetens avseende lön, semester, arbetstider, kollektiva försäkringar, samt mycket annat som regleras via en anställning.

Tjänstbilar är ett annat område som omgärdas med mycket regler. Pramo hanterar dessa, samt rekommenderar lösningar utifrån förutsättningar som finns på olika företag.

En arbetsam rutin för många är reseräkningar. Regler kring traktamente både i Sverige och utomlands. Även utlägg som den anställde gör hanteras via rutinen för resor.